Pareizs nodokļu aprēķins – nav vienkāršs uzdevums, bet nav neizpildāms!Nodokļu aprēķins ir neatņemama grāmatveža darba sastāvdaļa. Ar nodokli tiek aplikti gan paša uzņēmuma ienākumi, gan strādājošo darba alga. Niecīgākā kļūda aprēķinos var ieviest neprecizitātes kļūdas kompānijas peļņas aprēķinos vai arī darbinieku algu apmaksu apmēros par nostrādāto laiku. Tieši tādēļ grāmatvedim ir jāatbild ne tikai par pareizu dokumentu noformēšanu, bet arī par maksimālu rūpību un pastiprinātu uzmanību, veicot darbības ar skaitļiem.
Sava darba procesā grāmatvedis dokumentāli formē milzīgu daudzumu saimniecisko operāciju, katrai no tām piemīt kāda konkrēta nozīme. Nodokļu aprēķins un to pārskaitīšana budžetā vienmēr saistās ar dokumentu formēšanu, kuriem ir jāietver visi obligāti norādāmie rekvizīti. To neprecīza norādīšana, savukārt, var būt par iemeslu tam, ka maksājums nonāks nepareizi norādītā vietā. Rezultātā uzņēmumam izveidosies parāds budžetam, kas, savukārt, saistās ar soda naudām un sankcijām. Nodokļu aprēķins – viena no vājākajām vietām uzņēmumos, jo kļūdu ieviešanās aprēķinos ir, kā zinām, pavisam vienkārša, bet to izlabošana – problemātiska. Kompānijai “MG Alliance” pareizs nodokļu aprēķins – tas nav vienkāršs uzdevums, bet nav neizpildāms.

Mēs saviem klientiem piedāvājam pilnu grāmatvedības pakalpojumu kompleksu – no sākotnējo dokumentu noformēšanas līdz nodokļu aprēķinam, to nomaksai un atskaišu iesniegšanai visās nepieciešamajās instancēs. Mūsu darbinieku štatā ir iekļauti augstākā līmeņa speciālisti. Viņi strādā, stingri ievērojot visas likumdošanā noteiktās normas, ņemot vērā katra konkrēta uzņēmuma specifiku un darbības virzienu. Atkarībā no klientu vēlmēm, mēs spējam aprēķināt nodokļus un noformēt dokumentus to nomaksai, balstoties uz kompānijā esošajiem dokumentiem un pārskatiem.

Nereti gadās, ka kompānijas grāmatvedis aiziet no darba visnepiemērotākajā brīdī – pārskatu sastādīšanas periodā. Vadītājam, bez šaubām, ir jābūt visu kompānijā veikto operāciju lietas kursā, taču diez vai viņam izdosies mēroties spēkiem ar grāmatvedi. Šādos liktenīgos brīžos mūsu kompānija nāk palīgā kā glābšanas riņķis slīkstošajam! Pielietojot visas savas zināšanas un iegūto pieredzi, mūsu kompānijas kvalificētie grāmatveži savedīs kārtībā bilanci, sastādīs visus nepieciešamos pārskatus, aprēķinās nodokļus un noformēs dokumentus to nomaksai. Ar mūsu palīdzību veiktais nodokļu aprēķins samazinās līdz minimumam visus iespējamos finansiālos riskus. Kopā ar mums jūs būsiet pasargāti no nepatikšanām, ko spēj sagādāt pārbaudes veicošie orgāni, ieekonomēsiet savu laiku nodokļu pārskatu sastādīšanai, un bez tam, mūsu pakalpojumiem piemīt periodisks raksturs, un jums nebūs jāizmaksā alga štata grāmatvedim.

Bez nodokļu aprēķina un grāmatvedības dokumentācijas formēšanas kompānija “MG Alliance” sniedz konsultatīvus pakalpojumus saistībā ar izdevumu optimizāciju nodokļu izmaksām. Strādājam ar individuālu pieeju katram klientam, iedziļināmies katra konkrētā pasūtījuma būtībā, un noteikti rodam pareizāko risinājumu.