Nodokļu konsultācijas: profesionālisma pieprasījumsMūsdienās pieprasījums pēc profesionālām nodokļu konsultācijām ir diezgan augsts. Daudzējādā ziņā tas ir skaidrojams ar normatīvi-tiesisko aktu, dažādu regulu un likumdošanas punktu grozījumiem saistībā ar nodokļu aplikšanu.
Tiek pieņemti jauni likumi un tiem pakļautie akti, kuros neprofesionālim ir dažkārt sarežģīti orientēties, bet nodokļu maksājumus pārzinošās institūcijas, kā zināms, konsultācijas nesniedz. Bez tam situāciju sarežģī normatīvās bāzes pretrunīgums: trūkumi likumdošanā, nesaskaņas dažādu tiesisko jomu starpā apgrūtina juridisko normu pareizu pielietojumu nodokļu jomā. Veiksmīgi atrisināt radušos jautājumus palīdz specializētas kompānijas, kuras nodarbojas ar konsultēšanu nodokļu jomā; šādas firmas bieži vien sniedz virkni līdzās pastāvošu pakalpojumu, piemēram, grāmatvedības.

Speciālisti, kuri strādā šādās kompānijās, regulāri seko līdzi visām izmaiņām likumdošanā, saistītām ar viņu darbības virzienu; un tāpēc jebkurš klients, kurš vēlas saņemt nodokļu vai grāmatvedības konsultācijas šādā kompānijā, var paļauties uz to, ka viņa jautājums tiks atrisināts, balstoties uz attiecīgajā brīdī spēkā esošo likumdošanu. Profesionāļu zināšanu un viņu kvalifikācijas augstais līmenis sekmējis nodokļu konsultāciju popularitātes kāpumu, apmeklētāji šādas konsultācijas vēlas saņemt visdažādāko iemeslu dēļ: dažādu nodokļu atvieglojumu izmantošana, dibināmās kompānijas organizatoriski tiesiskās formas un optimālas nodokļu sistēmas izvēle, nodokļu pārskatu sastādīšanas jautājumi un citi.

Viena no kompānijas profesionalitātes pazīmēm saistībā ar nodokļu konsultācijām ir individuāla pieeja katra klienta problēmai. Konkrētās situācijas īpatnības tiek uzmanīgi izpētītas, tiek sniegtas rekomendācijas un veiktas darbības, kas visoptimālāk atbilst klienta prasībām.

Konsultēšanas formas nodokļu nomaksu jautājumos

Pieaugošā popularitāte konsultēšanas pakalpojumiem nodokļu jautājumos un tehnoloģiju straujā attīstība ir par pamatu konsultatīvās darbības dažādu formu pastāvēšanā. Atkarībā no situācijas īpatnībām un jautājuma sarežģītības iespējams izvēlēties vienu šādām formām:

- mutiskas nodokļu konsultācijas: tiek sniegtas kompānijas birojā, kura sniedz attiecīgo pakalpojumu;
- mutiskas konsultācijas, izbraucot pie klienta: mērķtiecīgas gadījumos, kad nepieciešams veikt klienta dokumentu analīzi;
- rakstveida konsultācijas: atbildes uz klienta uzdotajiem jautājumiem tiek sniegtas rakstiskā formā;
- nodokļu konsultācijas online režīmā (saitā vai elektroniskā pasta veidā): mūsdienīgs un ērts veids, kas gūst aizvien lielāku popularitāti.

Jāatceras, ka izvēlētā nodokļu konsultācijas forma tieši ietekmē pakalpojuma kopējo cenu.