Bilances nodošana


Pārskata sagatavošanas, sastādīšanas un nodošanas process kopumā ir atkarīgs no organizācijas darbības veida vai tā neesamības. SIA „MG Alliance” sniedz šādus pakalpojumu veidus:

Gada bilances sagatavošana un nodošana

Lai sagatavotu un nodotu šāda veida pārskatu, Jums ir nepieciešams mūsu speciālistiem iesniegt šādus dokumentus:

 • Pavadzīmes, darbu aktus, faktūrrēķinus utt.
 • Norēķinu kontu izrakstus par visu atskaites periodu, par katru mēnesi, kā arī atsevišķi par katru valūtas veidu, kas tiek izmantota norēķinu veikšana (ja ir multivalūtu norēķinu konts)
 • Kases dokumentus, kas apliecina skaidras naudas norēķinu veikšanu (ja norēķinu periodā ir tikušas veiktas šādas operācijas)
 • Dokumentus par darba algu
 • Izmaiņas štatu sarakstā (ja tādas ir)
 • Pirkšanas un pārdošanas līgumus
 • Nomas līgumus
 • Saņemto kredītu un aizņēmumu līgumus
 • Līzinga darījumu līgumus
 • Darba rīkojumi (noslēgti atskaites perioda laikā vai izdoti jauni)
 • Citus nepieciešamos dokumentus, kas var būt vajadzīgi, atkarībā no Jūsu organizācijas darbības veida.

Operatīvās bilances sagatavošana

Operatīvā bilance – tas ir dokuments, kas atspoguļo firmas finanšu stāvokli, par jebkuru vēlamo laika periodu. Šāda veida pārskats var būt nepieciešams, lai piesaistītu potenciālos investorus, saņemtu bankas aizdevumus un kredītus, apmierinātu akcionāru prasības, kurus interesē Jūsu kompānijas lietu esošais stāvoklis.

„Nulles” deklarācijas sagatavošana un nodošana

Tādā gadījumā, ja firmai, no atskaites perioda sākuma, nav notikušas nekādas darbības ar kontiem, maksājumi nav tikuši veikti, un darbiniekiem darba algas vēl nav aprēķinātas, tiek sastādīta, tā sauktā „nulles bilance”.

Lai nodotu šādu pārskatu, Jums ir nepieciešams mūsu speciālistiem iesniegt šādus dokumentus:

 • Preču transporta pavadzīmes, aktus par darbu nodošanu un pieņemšanu, faktūrrēķinus utt.
 • Dokumentus par darba algu
 • Izmaiņas štatu sastāvā (ja tādas ir)
 • Pirkšanas un pārdošanas līgumus
 • Darba rīkojumi (noslēgti atskaites perioda laikā vai izdoti jauni)

Mēs strādājam bez priekšapmaksas. Samaksa tiek veikta saskaņā ar mēneša garumā paveikto darbu faktu. Savu klientu labā mēs strādājam bez brīvdienām un svētku dienām. Jums atliek tikai piezvanīt, un mēs Jūs uzreiz aicināsim uz mūsu biroju, lai palīdzētu atrisināt radušos problēmu.